Iespējas attīstībai un atbalstam

Mums katram ir dota iespēja celties augšup, tā tikai jāsaredz.


Attīstības iespējas

 Psihologa Jelgavas praksē tiek piedāvātas sekojošas attīstības iespējas:

  • bērniem mācīties regulēt uzvedību, attīstīt pozitīvu pašvērtējumu, saskarsmes un sadarbības prasmes,  attīstīt mācīšanās prasmes, kā piem. lasīšanas, matemātikas prasmes, telpiskās uztveres, atmiņas, uzmanības, sīkās roku muskulatūras un rokas koordinācijas spējas.
  • vecākiem veicināt bērnu - vecāku komunikāciju, palīdzēt vecākiem pašiem veicināt sava bērna mācīšanās prasmes un regulēt bērna uzvedību.
  • skolotājiem un organizāciju  vadošajam personālam attīstīt pozitīvās komunikācijas prasmes; spējas veidot pozitīvu emocionālu atmosfēru klasē vai kolektīvā; pozitīvās vadīšanas prasmes.

   Sīkāk par attīstības iespējām aicinu lasīt sadaļās: vecākiem, bērniem, skolotājiem.


Atbalsta iespējas

    Klīniskā psihologa konsultācijas bērniem un vecākiem, jauniešiem, pieaugušajiem.

      Konsultācijās pēc vajadzības tiek izmantotas dažādas pieejas, kā piem. Kognitīvi biheiviorālā terapija, Marte Meo metode, sistēmiskie izvietojumi (sistēmiskās konstelācijas metode), EMDR metode, mediācija.

      Psiholoģiskā diagnostika tiek veikta, lai konstatētu bērna uzvedības vai mācīšanās grūtību problēmu cēloņus. Tāpat tiek veikta intelekta un personības izpēte pieaugušajiem.

Savu dzīvi mēs veidojam paši, reizēm mums nepieciešams pozitīvs atbalsts.


 .